هیات تحریریه

دكتر عزت الله نادری

استاد تمام دانشگاه خوارزمی و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

دكتر محسن خلیجی اسکویی

دانشیار دانشگاه تهران

 

 

دكتر محمدحسین زارعی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دكترعلیرضا عباسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

دكتر مریم افشاری

مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي

و مدير گروه سازمانهاي بين المللي مركز تحقيقات و كرسي حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دكتر محسن رستمي

مدرس دانشگاه

 

 

محبوب افراسیاب

عضو هیأت علمی دانشگاه و رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

 

 

فاطمه مطهری

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

 

حسین دالوند

مدرس دانشگاه

 

 

 

 

پایگاه های نمایه کننده