نقض حریم خصوصی و لزوم ایجاد قانون عکاسی

دکتر احمد احمدی؛ استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 سیامک لطفیانی؛ کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

  افراد می توانند از هر مکانی بجز اماکنی که در قانون منع شده است مانند اماکن نظامی و مجالس بانوان ، عکس بگیرند . اما آزادی عکس برداری برای همه ، می تواند عواقبی ناخوشایند داشته باشد و مورد سؤاستفاده  قرار گیرد و حریم خصوصی افراد در امان نباشد . به نظر می رسد طبق هیچ قانونی نتوان از تولید کنندگان آثار  و نمایشگاه های تجاری ، که تابلوی عکاسی ممنوع ، را جهت انحصار کالای خود نصب می نماید ، حمایت کرد .

افراد حق دارند تصاویر و اطلاعات مربوط به خود یا آثار خود را مجزا کنند و با انتخاب خود بتوانند عکسها و اطلاعاتشان را در برابر دیگران آشکار کنند . پس رعایت حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که تصاویر آنها در برابر دیگران محفوظ بماند و همه افراد حق دارند تصویر خود یا مکان خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر از خود را ممنوع کنند . پس می توان گفت پیشرفت تکنولوژی و تولید دوربین های بسیار قوی و کوچک بخصوص در انواع دستگاه های تلفن همراه ، نیاز کشور را به تدوین و اصلاح قوانین محدود و نا کارآمد حوزه عکاسی ، بیش از پیش ضروری می سازد .

 

 واژه های کلیدی : حریم خصوصی ، حقوق ،عکاسی ممنوع ، عکس ، قانون

پایگاه های نمایه کننده